Skip to main content

ICT is voor de meeste bedrijven niet meer dan een middel om de core business te ondersteunen. Voor Casemix, een adviesbureau voor organisaties in de zorg, liggen die kaarten anders. “Onze adviezen”, zegt senior consultant Tom Urbanus, “zijn vooral gebaseerd op harde cijfers, de data.