Skip to main content

Op de inhoud en het gebruik van deze site zijn deze Websitevoorwaarden van toepassing. STERKNETWERK behoudt zich het recht voor STERKNETWERK.nl en de informatie op de site en deze Websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te wijzigen of vervangen. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst.

Informatie op STERKNETWERK.nl
De informatie op STERKNETWERK.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op STERKNETWERK.nl is bedoeld ter algemene informatie. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op STERKNETWERK.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam STERKNETWERK.nl.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen op STERKNETWERK.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van STERKNETWERK.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan STERKNETWERK, haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
STERKNETWERK spant zich in de informatie op STERKNETWERK.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden. De informatie op STERKNETWERK.nl dient niet te worden beschouwd als een advies. Het gebruik van de informatie op STERKNETWERK.nl en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. STERKNETWERK sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van (adviezen van) deze website uit.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Websitevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verbandhoudende met deze Websitevoorwaarden en/of het gebruik van STERKNETWERK.nl worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter.

Privacyreglement
Om STERKNETWERK.nl te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Daarnaast worden soms gedurende enkele weken de ingevulde postcodes gebruikt om enkele statistische kenmerken van postcodegebieden anoniem te registreren. Geen van deze gegevens worden opgeslagen op een manier die tot personen te herleiden is.
Dergelijke informatie wordt verzameld door het gebruik van een ‘cookie’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze web-server op uw harde schijf wordt geplaatst. U kunt ervoor kiezen of u al dan niet gebruik te maken van een cookie door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Door het gebruik van een cookie is het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.